Sigtet med terapi kan være

Traumeheling og personlighedsmodning

At du får en større fleksibiltet i den måde du agerer på og at du generelt får et større velbefindende med øget selvaccept.

 

 

Særlige kompetencer

Specialist i behandling af chok og traume, herunder angst og depression. Dvs. at kontakt, tilknytning og kropsligt forankring er i fokus.

Terapi

I terapien er det vigtigt at vi har en kontaktfuld relation, hvor du oplever omsorg, støtte og tryghed, men terapi er også om dannelse af nye erfaringer. Formålet er at skabe en så tryg relation, at du tør springe ud, hvor du ikke får har kunnet bunde. Dvs. at vi skal balancere mellem bevidstgørelse og overgivelse til kroppen, mellem strukturering og opbrydning.
På den måde dannes nye neurale spor og gamle vaner slipper deres greb.
Du vil få en oplevelse af at få mere plads til dig - inden i dig. Du vil se med større mildhed på dig selv og forhåbentlig få en øget fleksibilitet der hvor der før var stagnation / rigiditet.

Erfaring

Mange års erfaring sikrer dig høj kvalitet og professionalisme. Jeg har arbejdet som psykoterapeut og har undervist psykoterapeuter i 17 år. 
Penelope Vinding | Nøddebogade 2, 3 tv, 2200 Kbh. N  | Tlf.: 22 15 50 84 | penelope.vinding@gmail.com