Sigtet med terapi kan være

Traumeheling og personlighedsmodning

At få en dybere forankring i dig selv, en bedre kontakt til kroppen og en opløsning af fastlåste tanke-, opfattelses-, følelses- og handlemønstre. 

 

Særlige kompetencer

Psykotraumatologi og meditation / mindfullness (nærværsmeditation).
Efteruddannet omkring intervention iht. traumer og mere specifikt omkring kroppen, hjernen, nervesystemet.

Terapi

I terapien er det vigtigt at vi har en kontaktfuld relation, hvor du oplever omsorg, støtte og tryghed, men terapi er også åbning ind til et rum af overgivelse og dannelse af nye erfaringer. Formålet er at skabe en så tryg relation, at du tør springe ud, hvor du ikke får har kunnet bunde. Dvs. at vi skal balancere mellem bevidstgørelse og overgivelse til kroppen, mellem strukturering og opbrydning.
På den måde dannes nye neurale spor og gamle vaner slipper deres greb.
Du vil få en oplevelse af at få mere plads til dig - inden i dig. Du vil se med større mildhed på dig selv og forhåbentlig få en øget fleksibilitet der hvor der før var stagnation / rigiditet.

Erfaring

Mange års erfaring sikrer dig høj kvalitet og professionalisme. Jeg har arbejdet som psykoterapeut og har undervist psykoterapeuter i 17 år. 
Penelope Vinding | Nøddebogade 2, 3 tv, 2200 Kbh. N  | Tlf.: 22 15 50 84 | penelope.vinding@gmail.com