Psykoterapi

I terapien fokuseres der på, hvor der er størtst mulighed for vækst i forhold til det problemområde, du kommer med. 

Kontakten har stor betydning fordi terapien handler om det, der sker lige nu, og det åbner op for mulighed for at korrigere eller integrere følelser/ tanker/ impulser, som ikke ellers får lov til at komme til stede. Det giver mulighed for at få nye erfaringer.

Typiske problemstillinger kan være angst, meningsløshed, nedtrykthed, depression, eller 'overopkørthed', stress, ikke at kunne sove osv. Vi fokuserer på det, som er svært for dig, og kigger på hvad der ligger til grund. Der er mange årsager til de forskellige symptomer, og sådan som jeg ser det, er der ofte tale om, hvad der er sket i folks liv i forhold til nærvær, tilknytning og relationer.

Det er selvfølgelig også vigtigt at kigge på netop den dynamik, der fastholder symptomet, fastlåsheden eller der hvor vi ikke kan finde gode måder at håndtere os selv og / eller os selv sammen med andre. Ofte knytter de sig ind i depression, angst, spiseforstyrrelser og stress. Fx ser jeg ofte et stort præstationstema hos mange, og rigtig meget skam og skyld. Og det bunder i eller har ofte at gøre med manglende evne til at regulere følelsesmæssige tilstande. Andre har meget svært ved at sige fra og måske sige sin mening (være forskellig fra andre). Der er mange årsager ind i sådanne mønstre også.

Jeg arbejder integrativt og indenfor det, der hedder neuroaffektiv psykoterapi, som kobler den nyeste viden fra neurovidenskaben med udviklingspsykologiske teorier / spædbarnsforskning. 

Mit fundament er kropsorienteret psykoterapi. Det giver en dybere forståelse og forløsning på følelsesmæssige problemstillinger, og er i øvrigt effektiv ved stress.

Der er mulighed for også at arbejde ud fra det, der hedder TRE (trauma release exercises), som er en metode til at løsne stress i kroppen og / eller komme i dybere kontakt med ordløse overlevelsesmåder. TRE anvendes bl.a. til chok-traumer, altså til pludseligt opståede traumer (i modsætning til tidlige traumer i relationen med forældre eller andre voksne omkring én).

Bag tidlige chok og traume, som vold, seksuelle overgreb og neglect ligger der næsten altidg en neurobiologi i vildt oprør. Der kan være humørsvingninger, tomhedsfølelser, stærke skam følelser, manglende evne til at mærke og regulere følelsesmæssige tilstande. Også de helt basale rytmer ødelægges såsom at sove om natten, at kunne finde ro og hvile, at fare op og reagere meget voldsomt på mindre stressorer. 

Vi arbejder i de sidstnævnte tilfælde med overgrebene på en nænsom måde, så du kan være med i arbejdet med alle de reaktioner der måtte være til stede. Den måde jeg er uddannelt på ligner meget Peter Levines SE-metode (somatic experiencing).

 

 

Penelope Vinding | Nøddebogade 2, 3 tv, 2200 Kbh. N  | Tlf.: 22 15 50 84 | penelope.vinding@gmail.com