Sigtet med terapi kan være

Traumeheling og personlighedsmodning

At du får større fleksibiltet i måden du agerer på og at du generelt får et større velbefindende med øget selvaccept.

 

 

Særlige kompetencer

Specialist i behandling af chok og traume, herunder mange års erfaring i at arbejde med angst og depression. Certificeret Neuroaffektiv psykoterapeut (v. Susan Hart og Marianne Bentzen), Biologisk traumeterapeut (v. Ulla Rung Weeke) og TRE-provider (v. Michael Nissen)

Terapi

I terapien kigger jeg efter kontakten og måder du går ud af kontakt på, da det ofte er her vi får problemer med andre mennesker. Jeg er optaget af, at du oplever omsorg, støtte og tryghed i den proces du indleder. 
 
Vi taler selvfølgelig også om de symptomer du evt. oplever, det kan være du kommer med angst tilstande eller depressions lignende symptomer eller måske har du eftervirkninger efter traumer, eller lavt selvværd m.m. Der er ofte særlige måder at være i verden på, der knytter sig disse tilstande. Dem arbejder vi også med.
 
Mit fundament er kropsorienteret psykoterapi og neuroaffektiv psykoterapi. Min uddannelsesmæssige baggrund er integrativ psykoterapi med fokus på metoder der retter sig mod kropslige og følelsesmæssige måder at regulere på. Dertil kommer en efteruddannelse som biologisk traume terspeut ved Ulla Rung Weeke. 
 
Men kan sige at den terapeutiske proces hjælper med til at gamle vaner slipper deres greb, det kan være fastlåste måder at være i verden på, som ikke er hensigtsmæssige for dig. 
På den måde bliver der mere plads til dig - inden i dig. Dine relationer bliver bedre, fordi du bedre kan mærke dig, være nærværende og bedre kan navigere i både at være tæt på andre og være dig. Du får hjælp til at se med større mildhed på dig selv.

Erfaring

21 års erfaring som praktiserende psykoterapeut herunder undervisning af kommende psykoterapeuter. Fungerer som holdleder på overbygningen på Psykoterapeutisk Uddannelses Center og superviserer fortløbende grupper / enkeltpersoner. Anvender gerne video supervision i supervisionen.
Penelope Vinding | Nøddebogade 2, 3 tv, 2200 Kbh. N  | Tlf.: 22 15 50 84 | penelope.vinding@gmail.com